Vòng tay mặt bạc đồng tâm

Vòng tay mặt bạc đồng tâm

đ 120.000 (KM 60.000)
Vòng tay Hồ Ly đá

Vòng tay Hồ Ly đá

đ 150.000 (KM 90.000)
Vòng tết dây xanh lam khóa kim loại

Vòng tết dây xanh lam khóa kim loại

đ 120.000 (KM 70.000)
Vòng 7 màu tết vuông

Vòng 7 màu tết vuông

đ 60.000 (KM 40.000)
Vòng tay Ngũ Sắc chốt hít

Vòng tay Ngũ Sắc chốt hít

đ 60.000 (KM 40.000)
Ngũ Sắc Đào Hoa

Ngũ Sắc Đào Hoa

đ 120.000 (KM 70.000)
Đào Hồng Phượng Cửu

Đào Hồng Phượng Cửu

đ 120.000 (KM 80.000)
Lam Tượng Thái Bình

Lam Tượng Thái Bình

đ 120.000 (KM 80.000)
Nhị Nguyệt Hồng Hoa

Nhị Nguyệt Hồng Hoa

đ 120.000 (KM 80.000)
Vòng tay may mắn Đồng xu cổ

Vòng tay may mắn Đồng xu cổ

đ 60.000 (KM 40.000)
Vòng tay tết dây đá núi lửa

Vòng tay tết dây đá núi lửa

đ 80.000 (KM 60.000)
Vòng tay mặt đồng khắc chữ

Vòng tay mặt đồng khắc chữ

đ 60.000 (KM 40.000)
Vòng tay tết dây Ngũ Sắc Hoa

Vòng tay tết dây Ngũ Sắc Hoa

đ 80.000
Vòng tay tết dây đá khắc thần chú

Vòng tay tết dây đá khắc thần chú

đ 120.000
Vòng tay kết đá đen may mắn

Vòng tay kết đá đen may mắn

đ 60.000 (KM 40.000)
Vòng tay kết đá đỏ may mắn

Vòng tay kết đá đỏ may mắn

đ 60.000 (KM 40.000)
Vòng chuỗi đá khắc Thần Chú

Vòng chuỗi đá khắc Thần Chú

đ 80.000 (KM 60.000)
Ngũ Sắc Bình An

Ngũ Sắc Bình An

đ 150.000
 
Copyright © 2016. Handmade Cần Thơ